Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános szerződési feltételek

 

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza Fábián Mária Erzsébet EV. (továbbiakban: Szolgáltató), és a  Szolgáltató által a pietronautics.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat  igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgálatatásra vonatkozik, amely a pietronautics.com weboldalon (Weboldal) keresztül történik.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, SZÁLLÍTÁS-FIZETÉS

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a  Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a pietronautics.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szogáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII.törvény (“Ektv.”) szabályozza.A szerződés nyelve:magyar.

 

1.2 A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3 A weboldal szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

1.4 A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig, az ÁSZF pontjainak megfelelően szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásban foglalt szerződésnek minősül.

 

1.5 Szállítás – fizetés

 

Szállítási idő

 

Minden munkanap 12.00 –ig bejövő rendeléseket:  az esetek 90%-ban maximum a rá következő 2. munkanap végéig dolgozzuk fel (erre  rá  kell számolni a kiszállítás idejét).

Teljesítési határidő

 

A hétvégen, illetve munkaszüneti napok utolsó napján, 12.00-ig bejövő megrendeléseket: az első munkanaptól számított 3. munkanap végéig dolgozzuk fel.
Abban az esetben, ha az adott termék nincs raktárkészleten, a Szolgáltató nem tudja vállalni az előbbi határidőket. Az előrendelés teljesítése több napot vehet igénybe, amelyről értesítést küld a megrendelőnek.

 

Átvételi módok, átvételi díja

 

– Posta szolgáltatással – ajánlott levéllel saját címre kérve – A szolgáltatást a Magyar Posta végzi, melynek alapdíja 700 Ft.
Bővebb információ: https://www.posta.hu/kuldemeny_kuldese/tobbletszolgaltatasok/ajanlott 

– Futárszolgálattal saját címre kérve – Futászolgálati szolgálatást a 24H Futár végzi, melynek alapdíja 990 Ft. Amennyiben az Ügyfél utánvéttel kíván fizetni, az alapdíj 510 Ft-al emelkedik, így a kiszállítás alapdíja 1.500 Ft-ra módosul.
Bővebb információ: http://24hfutar.hu/services/ 

– Személyes átvételre nincs lehetőség

A kiszállítási alapdíjak a vásárolt termékmennyiség tekintetében változhatnak. Ezeknek kalkulációját minden esetben a Weboldal végzi, melyett az Ügyfél a fizetés előtt, a kosárba rakott termékek oldalán láthat.

Külföldre történő értékesítés

Szolgáltató nem különbözteti meg a Weboldal használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles az Ügyfél tagállami szerinti nyelven kommunikálni az Ügyféllel.

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen az Ügyfél tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa az Ügyfelet ezekről a követelményekről.

A Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Az Ügyfél a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén az Ügyfél a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel az Ügyfelet.

A Szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét a Szolgáltatónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló (ügyfél) is.

Egyebekben az Ügyfél kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben az Ügyfél a szállítási díjat nem fizeti meg a Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

ÁFA tartam

Vállalkozásunk alanyi áfa mentes, így a Magyar Jogszabályoknak megfelelően termékeink ÁFA tartama 0%.

 

 

Fizetési lehetőségek:

 

– Borgun-nal weboldalunkon (online) interneten bankkártyával

 

Amennyiben ezt az opciót választja, úgy a rendelés leadása után átirányítjuk Önt a B-Payment Zrt. oldalára, ahol kártyákkal fizetheti ki rendelését. A fizetés megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással.

 

A kényelmes és biztonságos online fizetést a B-Payment Zrt. biztosítja. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

2. VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI

 

2.1. A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a távollévő felek közötti szerződés létrejött. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgálatatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondokodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvátelt a Szolgáltató nem teljesít.

 

Elállás esetén Szolgáltató követelheti a  fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

Az elállási jog gyakorlása, telephelyünkre történő visszajuttatással lehetséges. A Szolgálatató az Ügyfél által kifizetett teljes  összeget visszatéríti, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 naptári napon belül hiánytalanul visszajuttatja az Ügyfél részére.

 

2.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

 

– olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél által kért méretben külön rendeltek, illetve az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

 

– amennyiben az Ügyfél a számlát nem természetes személy nevére, hanem cég nevére kérte

 

– a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

3. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, GARANCIA

3.1. Kötelező jótállás

 

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség nem terheli.

 

3.2. Szavatosság

 

Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztó szerződés esetében azonban az elévülés időtartama két év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását.

 

Az Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a szavatossági időtartam ideje alatt érvényesítheti a szavatossághoz fűződő jogait.

 

Az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor kiállított számla, és termék garanciajegy bemutatása, illetve átadása esetében jogosult szavatossághoz fűződő jogainak érvényesítésére. Az Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell.

 

3.3. Garancia

 

A termék után a Szolgálatató 14 napos cseregaranciát vállal. A garancia a személyes átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a távollévő felek közötti szerződés létrejött.

 

Az Ügyfél garancia igényét a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

 

A garancia gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél a garanciálisan érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a szolgáltató nem teljesít. 

4. FELELŐSSÉG

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgálatató nem vállal felelősséget.

 

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító  szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértés felderítése végett.

 

A Szolgáltató oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgálatatók oldalaira vezet. Ezen szolgálatatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést meglapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5. SZERZŐI JOGOK

5.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, logót, képet és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

Az információk tulajdonjoga

 

Kijelentem, hogy Fábián Mária Erzsébet EV. birtokolja az oldalainkon látható információkat.

 

A pietronautics.com weboldal formai megjelenése és tartalma – nemzetközi és magyar jogszabályoknak megfelelően – szellemi tulajdon védelme alatt áll.

 

A Webshopban megvásárolható termékek valamint a honlapon megjelent fényképek, képek, grafikák, tervezői rajzok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelme alatt állnak.

 

Az a személy, aki a Webshopban regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadja, annak minden pontjával teljes mértékben egyetért.

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

 

Vásárlói Ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 

A Weboldalon megtalálható e-mail címen.

 

Válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 5 munkanap.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

– Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

Amennyiben az esetleges fennálló jogvita, panasz nem vagy nem az Ügyfél igényének megfelelően rendeződött, úgy további panaszával az Ügyfél fordulhat:

 

– a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatóságához. A  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elérhetőségei: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

 

– a Szolgálatató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez, melynek elérhetőségei:

 

– az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és Polgári perrendtartás szabályai szerint.

 

A termékszámla kiállítója: Fábián Mária Erzsébet EV.

 

 Székhely és levelezési cím: 1048 Budapest, Lóverseny tér 5. 7/19

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 52995330

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 69308617-1-41

Telefonszám: +36-30/965-5900

Email cím: hello [kukac] pietronautics.com

 

7. ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

 

 

 

Keresés